• قوطی چای تولید شده در صنایع قوطی سازی رادین

قوطی چای

صنایع قوطی‌سازی رادین

قوطی چای یکی از متنوع‌ترین و شکیل‌ترین نوع قوطی‌ها به‌شمار می‌آید. این قوطی به حالت‌های چهارگوش، گرد و استوانه عموما دیده می‌شود. قوطی مورد استفاده در بسته بندی دمنوش و از این قبیل موارد عموما عموما در ابعاد 400، 450 و 500 گرمی موجود است. این قوطی ها بدون لاک درونی هستند. عموما بنا به در خواست خریدار داخل قوطی ها لاک طلایی قرار میدهند.

ابعاد قوطی چای

500 گرمی

طول و عرض : 12.5 * 12.5میلی متر

ارتفاع : 145 میلی متر

………………………………………………………………………….

450 گرمی

قطر : 130 میلی متر

ارتفاع : 135 میلی متر

  وزن قوطی چای

وزن قوطی‌های چای بسته به ابعاد، طرح و نوع درب از 80 تا 400 گرم متغیر می‌باشد.

قیمت قوطی چای

از عوامل مهم در قیمت قوطی چای می‌توان به طرح و چاپ روی قوطی اشاره کرد. این قوطی‌ها دارای تنوع بسیار زیادی در طرح و چتپ هستند که بنا به برجسته بودن یا نبودن طرح و یا نوع و کیفیت چاپ نقش قیمت قوطی فلزی چای تغیر می‌کند. از دیگر عوامل مهم و تعین کننده‌ی قیمت فوطی چای سیاه و  قیمت قوطی فلزی چای سبز می‌توان به نوع درب آن اشاره کرد.