قوطی‌‌های مواد غذایی

قوطی مواد غذایی از جمله پرکاربردترین انواع مصنوعات فلزی است. این قوطی به دلیل نقشی که در جلوگیری از فساد مواد غذایی ایفا می‌کند، بسیار حائز اهمیت است. قوطی‌های مواد غذایی در کاربردهای وسیعی مورد استفاده قرار می‌گیرند. قوطی های 180 و 200 گرمی جهت بسته‌بندی تن ماهی، قوطی‌های 400 و 800 گرمی جهت بسته‌بندی رب گوجه و قوطی 380 گرمی جهت بسته‌بندی کنسروی‌جات رایج‌ترین قوطی‌های مواد غذایی به‌شمار می‌آیند.