قوطی‌‌های فلزی غیر غذایی

قوطی‌ فلزی غیر غذایی دارای تنوع بسیار زیادی است. از جمله این تنوعات می‌توان به دونوع اصلی گرد و چهار گوش اشاره کرد. قوطی‌ فلزی غیر غذایی را می‌توان از نظر درب آن‌ها به دستهای متفاوتی تقسیم کرد.  قوطی های فلزی غیر غذایی در اکثر موارد نیاز به لاک ندارند اما اگر ماده ای که قرار است درون قوطی پر شود دارای خاصیت اسیدیته باشد و خورندگی داشته باشد. درون قوطی را لاک میزنند تا از خوردگی و حل شدن قوطی در ماده ی موجود در قوطی جلوگیری کند.

قوطی رنگ رادین