قوطی‌‌های فانتزی

قوطی‌ فلزی فانتزی در صنایع غذایی و غیرغذایی بسیاری کاربرد دارد از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به قوطی‌های سوهان در صنایع غذایی و قوطی‌های تزیینی در صنایع غیر غذایی اشاره کرد. این موارد که ذکر شد بیشترین کاربرد را در میان دیگر قوطی‌های فانتزی دارند. قوطی‌ فلزی فانتزی بنا به نقش‌ها و طرح‌ها و ایده‌های جدید طراحان، طرح ثابت و شکل تکراری کمتر در میان آنها دیده می‌شود بر خلاف قوطی های ساده ی غذایی و غیر غذایی که عموما شکل ثابتی دارند.