صنعت قوطی‌سازی

صنعت قوطی‌سازی از صنایع پر رونق و بروز حال حاضر کشور بشمار می‌آید. این صنعت از گذشته تا کنون دست‌خوش تغیرات زیادی چه در عرصه‌ی محصولات و چه در عرصه‌ی ماشین آلات تولید کننده شده است. صنعت قوطی‌سازی هر روزه در حال پیشرفت است. این رونق و پیشرفت صنعت قوطی‌سازی به خاطر مساعد بودن این نوع بسته‌بندی برای محصولات غذایی و غیر غذایی است.

قوطی‌‌ فلزی یکی از بهترین انوع بسته‌بندی به ویژه برای محصولات غذایی است که سریع فاسد می‌شوند. برای بسته‌بندی مواد غذایی مثل رب، تن ماهی و کنسرویجات عموما از قوطی‌های فلزی استفاده می‌شود.