درب قوطی

درب قوطی های فلزی بنا به درخواست مشتری می‌تواند به صورت متنوع و مختلفی تولید شود. از جمله مسائلی که تاثیر مستقیم بر روی انتخاب نوع درب قوطی دارد، محصول مورد نظر است. اینکه آن محصول غذایی است یا غیر غذایی است.