دفتر مرکزی

تهران 
کیلومتر 19 جاده مخصوص – مجتمع ایرانیان

تلفن تماس

25 13 84 46 (021)

کارخانه

تهران
جاده دماوند

تهران
خیر آباد ورامین

کارخانه رادین

ایمیل شرکت

info@ghouti.com

تلفن های تماس

همکاران ما

Call Now Button